Een stap in de richting van cultuur

Voor de zesde opeenvolgende keer organiseert het collectief een oproep voor het indienen van projecten. Hier hangt een prijs van 10.000 eur aan vast.

De oproep tot projecten voor de editie 2019 werd op 14 december jongstleden afgesloten!