aKCess van Prométhéa is een collectief van bedrijven die aan mecenaat doen, opgericht in 2013 op initiatief van Prométhéa.

Een collectief brengt bedrijven samen die besloten hebben hun krachten te bundelen ten behoeve van gezamenlijk gekozen projecten.

Het aKCess-collectief van Prométhéa brengt momenteel negen bedrijven samen die de toegang tot cultuur voor iedereen willen helpen bevorderen.

Het doel van het collectief is om de aandacht te vestigen op voorbeeldige culturele bemiddelingsinitiatieven die hebben plaatsgevonden om andere culturele actoren te inspireren en zo de toegang tot cultuur voor iedereen te verbeteren.