aKCess by Prométhéa is een collectief van bedrijven-mecenassen dat in 2013 werd opgericht op initiatief van Prométhéa.

Een collectief groepeert bedrijven die beslisten om hun krachten te bundelen ten voordele van projecten die ze samen uitkiezen. Het collectief aKCess by Prométhéa bestaat momenteel uit een twaalftal bedrijven die cultuur voor iedereen toegankelijk willen maken. Het collectief heeft tot doel om de schijnwerper te richten op culturele bemiddelingsinitiatieven die als voorbeeld kunnen dienen voor andere culturele spelers en zo de toegang tot cultuur voor iedereen kunnen bevorderen.