aKCess2016_Prix-aKCess_visuel[N°1]_ [la boverie un nouveau musée accessible à tous]Sinds zes jaar hertekent de vzw Les musées de la Ville de Liège het museumlandschap van de Cité Ardente. Na Le Grand Curtius werkt de vereniging momenteel aan de inrichting van het terrein van La Boverie. Dat wordt vanaf 5 mei tegelijk de locatie voor grote internationale tijdelijke tentoonstellingen en voor de permanente collecties van het Musée des Beaux-Arts.

Met die deadline in het vooruitzicht zijn de ontvangst en de cultuurbemiddeling van kwetsbare bevolkingsgroepen belangrijke beleidslijnen voor deze nieuwe museale instelling, die voor allen wil openstaan.

Het project dat zich kandidaat stelt voor de aKCess Prijs 2016 wil dankzij de inzet van aangepaste hulpmiddelen slechthorenden en slechtzienden de gelegenheid geven de tentoonstellingen autonoom te bezoeken. Zo worden voor de slechtzienden 15 werken ‘voelbaar’ gemaakt met behulp van thermogevormd celluloseacetaat. Voor slechtzienden worden 15 informatieborden gerealiseerd die tekst in braille-alfabet en grote letters combineren, evenals 15 video’s in Franse en internationale gebarentaal, die bovendien voorzien zijn van een Franse en Engelse ondertiteling.

Deze hulpmiddelen worden ingebed in de scenografie en in het informatiemateriaal dat aan alle bezoekers wordt verstrekt. Daardoor kunnen deze kwetsbare groepen voor het eerst geheel autonoom en op niet-discriminerende wijze deelnemen aan het museumleven.