“Museum aan huis”, van het Museum van Elsene en de vzw Kunstbezit op wieltjes

©Musée d’Ixelles – Museum van Elsene

Het Museum van Elsene is gesloten voor uitbreidingswerken en maakt hiervan gebruik om, in samenwerking met de vzw Kunstbezit op wieltjes, een gedurfde actie voor cultuurbemiddeling op het getouw te zetten. Gedurende een weekend fungeren de woningen uit de wijk als ‘kroonlijst’ van het Museum van Elsene: “Museum aan huis” creëert nieuwe synergieën en maakt van de inwoners van Elsene ambassadeurs van de cultuur en van de kunstwerken van het Museum. 2 weekends per jaar bevinden zich 10 werken extra muros en zorgen bij 10 buren van de instelling voor 2 dagen van rijkgevulde ontmoetingen. Tussen 2018 en 2020 kan het publiek, dankzij de inwoners van de wijk, 60 werken en kunstenaars uit de collecties ontdekken.