Maak je klaar, de oproep tot projecten voor de aKCess 2020-prijs begint op 14 november 2019!


Door Prométhéa gecreëerd in 2013,  het collectief “aKCess by Prométhéa”, groepeert vandaag 11 mecenaatsondernemingen, allen georganiseerd  rond het thema ‘toegang tot cultuur voor iedereen’. Het collectief wenst elk initiatief in het kader van de ontdekking van en het plezier met cultuur, aan te moedigen.

Voor de 7de opeenvolgende keer lanceert het collectief een oproep voor het indienen van projecten met een prijzengeld ter hoogte van 10.000 EUR.

De jury geeft elk jaar het label “aKCess” aan één of meerdere projecten met voorbeeldige bemiddeling.

Het aKCess label garandeert dat de genomen initiatieven rond bemiddeling de toegang tot cultuur voor iedereen bevordert en reikt hiervoor een mooie beloning uit. Het doel van het toegekend label is het creëren van een hefboom opdat ook andere gelabelde initiatieven elders kunnen geproduceerd worden.

De gelabelde projecten moeten de cultuur voor allen openstellen, een lange termijn visie hebben en plaatsvinden in België.

De jury behoudt zich het recht voor om geen enkele prijs toe te kennen.

DE AANBEVELINGEN DOWNLOADENaKCess 2019 _ Aanbevelingen_NL