Wie kan zich aanmelden?

• Elke vereniging die een cultureel project gerealiseerd heeft, mag zich kandidaat stellen. Overheidsinstellingen, organisaties met winstoogmerk en particulieren worden uitgesloten van deze prijs.
• Het culturele project moet in België plaats gevonden hebben en moet zijn doeltreffendheid op het vlak van toegankelijkheid bewezen hebben.
• De winnaars van de laatste drie edities van de prijs aKCcess by Prométhéa komen niet in aanmerking voor deelname aan de wedstrijd.

Welke zijn de criteria?

• Openstelling van de cultuur voor iedereen

o Met “openstelling” wordt bedoeld:
– dat er tools ontwikkeld worden om het culturele project beter te kunnen begrijpen,
– dat er een educatieve omkadering voorzien wordt,
– dat het publiek gemotiveerd wordt om deel te nemen aan de culturele activiteit door het verlagen van de drempels.

o Met “iedereen” wordt bedoeld:
– mensen die nooit deelnemen aan culturele activiteiten in het algemeen,
– mensen die vertrouwd zijn met een bepaalde vorm van cultuur, maar niet die van het ingediende project. Door deel te nemen aan het culturele project maken deze mensen kennis met een andere uitdrukkingsvorm van cultuur,
– mensen die op een oppervlakkige manier deelnemen aan de cultuurvorm van uw project. Door te participeren aan het culturele project verdiepen ze hun kennis of ontdekken ze de discipline op een andere manier.
– Het ingediende project moet reeds hebben plaatsgevonden, duurzaam zijn en een langetermijnvisie hebben

o Met “hebben plaatsgevonden” wordt bedoeld:
– het project moet minstens 1 maal en in zijn totaliteit hebben plaatsgevonden,

o Met “duurzaam” wordt bedoeld:
– het project moet buiten de muren van uw instelling reproduceerbaar zijn,

o Met “langetermijnvisie” wordt bedoeld:
– het mag geen “one shot”-operatie zijn; het project moet deel uitmaken van een globale strategie.

HET REGLEMENT DOWNLOADEN