Wie kan een kandidatuur indienen ?

  • De prijs is gericht aan elke vereniging die een cultureel project organiseert. Openbare diensten, organismen met een winstoogmerk en afzonderlijke individuen mogen niet deelnemen.
  • Het voorgestelde initiatief moet plaatsvinden in België en moet in grote mate beantwoorden aan het doel van de wedstrijd (cfr ontvankelijkheidscriteria).
  • De laureaten van de drie laatste edities van de wedstrijd aKCess by Prométhéa mogen niet deelnemen aan de wedstrijd.

Ontvankelijkheidscriteria voor de aKCess label :

  • Het voorgestelde initiatief moet cultuur openstellen voor iedereen.
  • Het hoofddoel van het project moet cultureel zijn
  • Het voorgestelde initiatief mag geen one-shot zijn en moet een visie op lange termijn hebben

Ontvankelijkheidscriteria voor de Boost Prijs :

  • Het hoofddoel van het project moet cultureel zijn
  • De projectontwikkelaar moet de uitvoering van het van een label voorziene initiatief kunnen garanderen
  • Het initiatief moet binnen de twee jaar geïmplementeerd worden

REGLEMENT UPLOADEN